Žilina

Podmienky prenájmu

Aktuálny sklad https://www.sportdoma.sk/

Ako objednať:

 

 

Vyberte si produkt, ktorý si chcete požičať a vyplňte kontaktný formulár. 

Spôsob platby: 

 

Platba za prenájom je možná v hotovosti alebo kartou, alebo prevodom na bankový účet.

Platba za prenájom:

Platba za prenájom trenažéra musí byť uhradená vždy vopred na celú dobu nájmu. Záloha / depozit / sa platí samostatne a nepočíta sa ako platba za prenájom trenažéra

Obdobie prenájmu:

 

Minimálna doba prenájmu 1 mesiac

Čo potrebujete: 

 

– občiansky preukaz
– iný doklad totožnosti /vodičský preukaz, karta poistenca/
– finančná záloha / podľa výšky zálohy v cenníku/ cena za prenájom.

Dodanie:

V cene.

 

 


OBCHODNÉ PODMIENKY