Ovsištské námestie, 1. 851 04 Petržalka, Bratislava

Podmienky prenájmu

Ako objednať:

Vyberte si produkt, ktorý si chcete požičať a vyplňte kontaktný formulár.

Spôsob platby:

Platba za prenájom je možná v hotovosti alebo kartou, alebo prevodom na bankový účet.

Platba za prenájom:

Platba za prenájom trenažéra musí byť uhradená vždy vopred na celú dobu nájmu.

Záloha / depozit / sa platí samostatne a nepočíta sa ako platba za prenájom trenažéra

Obdobie prenájmu:

Minimálna doba prenájmu:

Bratislavsky kraj, Trnavsky kraj – 1 mesiac 

Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinsky kraj, Prešovsky kraj, Kosičky kraj, Bansko-Bystricky kraj – 2 mesiaca

Čo potrebujete:

občiansky preukaz
– iný doklad totožnosti /vodičský preukaz, karta poistenca/
– finančná záloha / podľa výšky zálohy v cenníku/ cena za prenájom.

Dodanie:

V cene.


OBCHODNÉ PODMIENKY