Ovsištské námestie, 1. 851 04 Petržalka, Bratislava

Podmienky prenájmu

Ako objednať:

Vyberte si produkt, ktorý si chcete požičať a vyplňte kontaktný formulár.

Spôsob platby:

Platba za prenájom je možná v hotovosti alebo kartou, alebo prevodom na bankový účet.

Platba za prenájom:

Platba za prenájom trenažéra musí byť uhradená vždy vopred na celú dobu nájmu. Záloha / depozit / sa platí samostatne a nepočíta sa ako platba za prenájom trenažéra

Obdobie prenájmu:

Minimálna doba prenájmu 1 mesiac

Čo potrebujete:

– občiansky preukaz
– iný doklad totožnosti /vodičský preukaz, karta poistenca/
– finančná záloha / podľa výšky zálohy v cenníku/ cena za prenájom.

Dodanie:

V cene.


OBCHODNÉ PODMIENKY